2010/07/29

I wouldn't mind......one of these German bad boys today. Sverige har en del att lära sig av Tyskland, bland annat borde våra bakelser bli lika stora.