2014/01/08

Laverne Cox
Det som verkligen går hem med det som Laverne Cox säger på Katie Couric's show, vid sidan av hennes samlade och eleganta framtoning, är att om man nu vill förstå en människa ska man inte inrikta sig på den lilla beståndsdelen i berättelsen vilket en srs-operation och deras genitalier utgör. I det spelar media en mycket viktig roll när de objektifierar och sexifierar transpersoner genom att så ofta och endast fokusera på operationen i syfte att "utbilda" omvärlden när de skapar fenomen. Om omvärlden är intresserad på riktigt, inte bara för att operation och genitalier skapar uppståndelse, kan de likväl ta en kurs i sexologi. Could just go on & on...