2010/07/31

Man kan se på vissa män...


... att hela deras uppenbarelse strålar av kärlek till sig själva. På myriader av olika sätt med de yttre undantaget får jag tillägga. Undrar hur väl de känner sig själva? Det blir i sin tur en hel del enklare att älska andra när man älskar sig själv. Har jag fel?


Mannen på bilden är antagligen inte en av de männen...