2010/07/17

Jag har lärt mig att... del XIV


... jag blir jättestressad av att inte läsa böcker. Så länge jag läser och tänker spelar inget annat någon roll. Jag har tappat bort mig själv i både tanke, handling och jag har nog även blivit en smula anonym och frånvarande inför de jag omger mig med. Jag vet inte hur många gånger jag hört "hallå lyssnar du på mig ens?" den här gångna veckan. Det är väl antagligen där jag står nu. Långt utanför allting som jag tycker om att vara engagerad i. Typ livet... och sånt. Jag ska hitta tillbaka, banne mig.