2010/07/06

Göteborgs Posten får mig att le ibland.