2010/07/22

"Alla svenska blommor är plockade."...och jag skrattar så att jag dörrrr.