2010/05/14

The perfect moment.Berlin sensommaren 2009, kvällning runt hörnet, något svalt att blidka halsen med i väntan på att få gå in i den stora konserthallen mellan en tysk och en fransk kyrka. En fredens plats och ljuv musik i mina öron, tillräckligt ljuv för 10 € dricks, haha... men... så är det när min själ är i perfekt harmoni med nuet.