2010/05/07

Det är helt.j*vla.otroligt...

...att man kan ha så.helt.j*vla.fel. när det gäller människor. Don't worry, it's over when I say it's over and then I'll make that fat chick sing her heart out before I push her ass over the edge. Detta är jobb(igt), inte mer, inte mindre.
Förbannad, check! Någorlunda sansad, check! Trött, check! Dumma allergi.
Let me tell ya, big mama needs a big ass vacation. ò.ó