2010/03/31

Skillz... I haz them.


06.47 2010-03-30 skrev ******:
wow! värsta najsa asset *s*


07.05 2010-03-30 skrev miss_incorrigible:
ja, allt det där... och så kan den vissla också.